Naslovnica O nama

Marina Livazović

 

Rođena sam 3. 7. 1960 u Sisku (Hrvatska). Udata sam i imam kćer Saru. Završila sam Ekonomski fakultet u Zagrebu, dodiplomski studij teorije i politiku marketinga i kao poslijediplomski studij, a sada još pišem doktorsku disertaciju: Modaliteti ulaska na strana tržišta, informacijski i troškovni pristup.

1984. sam radila kao stručni suradnik za vanjsku trgovinu u tvrtki  Astra Mašinoimpex International (Vanjska trgovina), 1993. u Bonus Zagreb, vanjska trgovina  njemačko-hrvatska kompanija,LOHN poslovi u tekstilnoj industriji – proizvodnja muške konfekcije sam radila kao direktor vanjske trgovine i financija. 1996. radim u Bank Austria Creditanstalt, Predstavništvo Zagreb kao pomoćnik direktora, a dvije godine kasnije u Bank Austria Creditanstalt Croatia d. d. sam radila osiguravanje kredita za fizičke osobe i korporativni sektor, obavljanje poslova kreditne administracije, upravljanja rizicima, tržišnog istraživanja, istraživanja mogućnosti ulaganja za klijente banaka, te razvoj i implementacija investicijskih projekata, analiza financijskih izvješća firmi i plasiranje kredita. Od 2001. kao pomoćnik trgovačkog atašea radim u Veleposlanstvu Kraljevine Nizozemske, 2004. radim u Hrvatskom Autoklubu (HAK) kao voditelj marketinga, razvoja i prodaje. Od 2008. radim u Agenciji za promicanje izvoza i ulaganja kao upravitelj pomoćnog odjeljenja za izvoz.

Moji objavljeni radovi: Marketing u vanjskoj trgovini (Hrvatska gospodarska komora), Projektni pristup organizaciji vanjske trgovine, “Sogo-shosha” trgovačka društva, Projektni pristup organizaciji banke, Implementacija banke na tržište – marketinški pristup.

Na kompjuteru se znam služiti MS Word-om, MS Excell-om i MS Outlook-om. Tečno govorim i pišem engleski jezik, aktivno poznajem njemački, a pasivno poznajem nizozemski jezik. Gost-član Odbora za investicije, istraživanje i razvoj Američke trgovačke komore u Hrvatskoj.